wwwRyby_3x2

Zasady amatorskiego połowu ryb

Okręg Radomski PZW w 2009 roku.

 

 1. Ograniczenia dotyczące wszystkich wód:
  a) zakaz połowu ryb metodą trollingu.
  b) zakaz połowu ryb ze środków pływających w godzinach nocnych od zmierzchu do świtu,
  c) zakaz wywożenia przynęt i zanęt na wodę środkami pływającymi w godzinach nocnych od zmierzchu do świtu.
  d) zakaz wywożenia przynęt na wodę środkami pływającymi, które nie posiadają znaków rejestracyjnych oraz bez wniesienia składki na połów ryb ze środka pływającego.
  e) zakaz połowu ryb przy pomocy kuszy,
  f) wymiar ochronny dla okonia do 15 cm. z wyjątkiem zawodów w wędkarstwie spinningowym na których obowiązuje wymiar do 18 cm.
  g) obowiązuje limit połowu okonia do 10 szt./dobę.
 2. Zbiornik Domaniów:
  1) obowiązuje zakaz połowu ryb ze środków pływających od 1.01 do 30.04.
  Wymiary ochronne na zbiorniku Domaniów:
 3. · szczupak do 50 cm
 4. · sandacz do 50 cm
 5. Limity ilościowe połowów:
  a) szczupak - do 2 szt./ dobę,
  b) sandacz - do 2 szt./dobę,
  c) sum - 1 szt./dobę
  d) przy połowie mieszanym sum, sandacz i szczupak - łącznie do 2 szt./dobę z zachowaniem dobowego limitu ilościowego dla poszczególnych gatunków oznaczonych lit. a), b) i c)
 6. Zbiornik Mogielnica:
  Obowiązuje limit ilościowy dla połowu karpia wynoszący do 2 szt. /dobę.
 7. Rzeka Radomka:
  Zaliczona do kategorii wód górskich na odcinku od źródeł do zbiornika zaporowego w Toporni, z wyłączeniem samego zbiornika.
 8. Rzeka Pilica:
  Obowiązuje zakaz połowu ryb na tzw. "Dołku" przy stanicy WOPR w Białobrzegach w okresie od 1 listopada do 31 marca każdego roku (zimowisko dla ryb).
 9. Rzeka Zagożdżonka:
  Ustanowiony jest obręb ochronny w okresie od 1 grudnia do 30 kwietnia każdego roku obejmujący rzekę i jej rozlewiska od linii wysokiego napięcia w miejscowości Świerże Górne do ujścia Zagożdżonki do rzeki Wisły.
 10. Rzeka Wisła:
  Obowiązuje zakaz połowu ryb od 1 stycznia do 30 kwietnia każdego roku na wyznaczonym akwenie rzeki oznaczonym tablicami informacyjnymi w okolicy mostu kolejowego w Zajezierzu (lewa strona brzegu rzeki powyżej mostu kolejowego na trasie Radom - Dęblin do pierwszej ostrogi) . Szerokość akwenu chronionego wynosi 100 m.

UWAGA!: Na wszystkich wodach Okręgu Radomskiego obowiązuje prowadzenie rejestracji połowów!

aktualizacja: 21 września 2010 godz.: 22:27.
wwwRyby_2x1
wwwRyby_1x1
wwwRyby_3x1
wwwRyby_4x1
wwwRyby_1x3

Zasady połowu

rybka

Zasady połowu

wedkarz
15
pesce027
wwwRyby_9x3
wwwRyby_9x1
Polski Związek Wędkarski