Monitoring wizyjny na terenie MPK w Radomiu Sp. z o.o. prowadzony jest całodobowo w celu zapewnienia bezpieczeństwa interesantów Spółki. Administratorem danych osobowych jest MPK w Radomiu Sp. z o.o., 26-600 Radom, ul. Wjazdowa 4. Szczegóły dostępne są w Regulaminie monitoringu wizyjnego na terenie MPK w Radomiu Sp. z o.o.