Zgromadzenie Wspólników reprezentowane przez Prezydenta Miasta Radomia - Radosława Witkowskiego

Rada Nadzorcza
Tadeusz Socha     - Przewodniczący Rady
Zbigniew Rębisz - Zastępca Przewodniczącego Rady
Zdzisław Bąkiewicz - Członek Rady
 
Zarząd Spółki
Krzysztof Zalibowski - Prezes Zarządu
Robert Dasiewicz - Członek Zarządu