Plik:Logo BIP uproszczone.svg – Wikimedia Polska

 

 

MZDiK: To był pracowity weekend!

 

 

 

 

KONKURS NA IMIONA DLA KOLEJNYCH AUTOBUSÓW ELEKTRYCZNYCH MPK

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu zaprasza do udziału w Konkursie, którego celem jest opracowanie i wyłonienie imion dla 6 kolejnych autobusów elektrycznych, które będą użytkowane przez MPK od 2023 roku, w ramach projektu pn. „Rozwój elektromobilności w transporcie zbiorowym Miasta Radomia poprzez zakup 6 autobusów elektrycznych 18 m wraz z infrastrukturą”, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu priorytetowego  „Zielony transport publiczny (Faza I)”.

Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkała na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniająca warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie tylko za pisemną zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

Konkurs przeprowadzony będzie w czterech etapach:

I etap     –   przyjmowanie propozycji imion przez MPK w Radomiu Sp. z o.o.

II etap    – zakwalifikowanie przez komisję konkursową, złożoną z przedstawicieli organizatora, 20 spośród zgłoszonych propozycji imion do finałowego, III etapu Konkursu.

III etap –  głosowanie internetowe na wybór imion dla 6 autobusów elektrycznych, które użytkowane będą przez MPK w Radomiu Sp. z o.o. od 2023 roku.

IV etap  –  rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników.

Proponowane imiona mogą być jedno-, dwu- lub trzywyrazowe, o tematyce nawiązującej do charakteru Konkursu. Zgłoszone imiona nie mogą propagować treści sprzecznych z prawem, normami społecznymi oraz godzących w wizerunek organizatora Konkursu.

Liczba imion proponowanych przez uczestników Konkursu jest nieograniczona.

Propozycje imion w ramach Konkursu można nadsyłać od 5 do 11 września 2022 r., na adres e-mail: konkurs@mpk.radom.pl. W tytule wiadomości należy wpisać wyraz Konkurs.
Ogłoszenie 20 finałowych imion (II etap), zakwalifikowanych przez komisję konkursową do III etapu Konkursu, nastąpi 13 września 2022 r.
Głosowanie internetowe w III etapie Konkursu będzie możliwe od 14 do 18 września 2022 r., na stronie www.mpk.radom.pl.
Wyniki Konkursu zostaną opublikowane przez organizatora 22 września 2022 r. (w Dniu Bez Samochodu)

Autorom 6 nazw z największą liczbą oddanych głosów w III etapie Konkursu, zostaną przyznane nagrody rzeczowe, ufundowane przez organizatora i partnerów Konkursu.

Organizatorem Konkursu jest MPK w Radomiu Sp. z o.o.

Regulamin Konkursu, zawierający klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych, dostępny jest do pobrania: regulamin

***

W efekcie dotychczasowych konkursów na imiona dla 19-tu

NIEDYMEK, ELEKTRYCZEK, WOLTEK, NAPRĄDEK, ISKRA, BATEREK, ENERGICZEK, AMPEREK, EKUŚ, BEZEMISJUSZ, ANTYSMOG ANTONI, BRYCZKA ELEKTRYCZKA, EKOBUSIO, EKO JULIA, ELEKTRA, ELEKTROPODWÓZKA, KASPEREK, MKNĄCY BEZGAZ i PANTOGRAFEK.

 

 

 


 

loader-image
Radom, PL
03:22, kwi 21, 2024
3°C
zachmurzenie duże
Skip to content