Plik:Logo BIP uproszczone.svg – Wikimedia Polska

 

 

MZDiK: To był pracowity weekend!

 

 

 

 

KONKURS NA NAZWY AUTOBUSÓW ELEKTRYCZNYCH MPK!

Celem Konkursu jest opracowanie i wyłonienie nazw dla pierwszych w Radomiu 10 autobusów elektrycznych, które użytkowane będą od połowy 2020 roku przez MPK w Radomiu Sp. z o.o.

Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkała na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniająca warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie tylko za pisemną zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

Konkurs przeprowadzony będzie w trzech etapach:

I etap     – przyjmowanie propozycji nazw przez MPK w Radomiu Sp. z o.o.

II etap    – zakwalifikowanie przez komisję konkursową, złożoną z przedstawicieli organizatorów, 20 spośród zgłoszonych propozycji nazw do finałowego, III etapu Konkursu.

III etap – głosowanie internetowe na wybór nazw 10 autobusów elektrycznych, które użytkowane będą przez MPK w Radomiu Sp. z o.o.

Proponowane nazwy mogą być jedno- lub dwuwyrazowe, o tematyce nawiązującej do charakteru Konkursu.

Proponowane nazwy nie mogą propagować treści sprzecznych z prawem, normami społecznymi
oraz godzących w wizerunek organizatorów Konkursu.

Liczba nazw proponowanych przez uczestników Konkursu jest nieograniczona.

Propozycje nazw w ramach Konkursu należy nadsyłać od 16 września 2019 r. do 20 września 2019 r.,
do godz. 10.00, na adres e-mail: konkurs@mpk.radom.pl. W tytule wiadomości należy wpisać wyraz Konkurs.

Ogłoszenie 20 finałowych nazw, zakwalifikowanych przez komisję konkursową do III etapu Konkursu, nastąpi 22 września 2019 r. podczas festynu zorganizowanego z okazji Dnia Bez Samochodu w parku
im. Jacka Malczewskiego na Obozisku.

Głosowanie internetowe w III etapie Konkursu będzie możliwe od 23 września 2019 r. do 6 października 2019 r. na stronie www.mpk.radom.pl.

10 z 20 nazw, które w III etapie Konkursu uzyskają największą liczbę oddanych głosów, dedykowanych zostanie pierwszym w Radomiu autobusom elektrycznym, które użytkowane będą przez MPK w Radomiu Sp. z o.o.

Autorom 10 nazw z największą liczbą oddanych głosów w III etapie Konkursu zostaną przyznane nagrody rzeczowe, ufundowane przez organizatorów i partnerów Konkursu.

Organizatorami Konkursu są: MPK w Radomiu Sp. z o.o., Urząd Miejski w Radomiu oraz Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu.

Regulamin Konkursu, zawierający klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych, dostępny jest na stronie www.mpk.radom.pl.

 

 

 


 

loader-image
Radom, PL
02:28, kwi 21, 2024
3°C
słaba mżawka
Skip to content