Plik:Logo BIP uproszczone.svg – Wikimedia Polska

 

 

MZDiK: To był pracowity weekend!

 

 

 

 

KONKURS NA NAZWY DLA KOLEJNYCH 9 ELEKTROBUSÓW!

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu zaprasza do udziału w Konkursie, którego celem jest opracowanie i wyłonienie nazw dla 9 kolejnych autobusów elektrycznych, które będą użytkowane przez MPK od połowy 2021 roku, w ramach “unijnego” projektu pn. “Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Radomiu poprzez zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą”.
 

Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkała na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniająca warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie tylko za pisemną zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

Konkurs przeprowadzony będzie w trzech etapach:

I etap     –  przyjmowanie propozycji nazw przez MPK w Radomiu Sp. z o.o.

II etap    – zakwalifikowanie przez komisję konkursową, złożoną z przedstawicieli organizatora, 20 spośród zgłoszonych propozycji nazw do finałowego, III etapu                           Konkursu.

III etap  – głosowanie internetowe na wybór nazw dla 9 autobusów elektrycznych, które użytkowane będą przez MPK w Radomiu Sp. z o.o. od połowy 2021 roku.

Proponowane nazwy mogą być jedno- lub dwuwyrazowe, o tematyce nawiązującej do charakteru Konkursu.

Proponowane nazwy nie mogą propagować treści sprzecznych z prawem, normami społecznymi oraz godzących w wizerunek organizatorów Konkursu.

Liczba nazw proponowanych przez uczestników Konkursu jest nieograniczona.

  • Propozycje nazw w ramach Konkursu można nadsyłać od 7 do 11 września 2020 r., do godz. 10.00, na adres e-mail: konkurs@mpk.radom.pl. W tytule wiadomości należy wpisać wyraz Konkurs.
  • Ogłoszenie 20 finałowych nazw, zakwalifikowanych przez komisję konkursową do III etapu Konkursu, nastąpi 15 września 2020 r.
  • Głosowanie internetowe w III etapie Konkursu będzie możliwe od 16 do 21 września 2020 r., do godz. 10.00, na stronie www.mpk.radom.pl.
  • Wyniki Konkursu zostaną opublikowane przez organizatora 22 września 2020 r. (w Dniu Bez Samochodu)

Autorom 9 nazw z największą liczbą oddanych głosów w III etapie Konkursu, zostaną przyznane nagrody rzeczowe, ufundowane przez organizatora i partnerów Konkursu.

Organizatorem Konkursu jest MPK w Radomiu Sp. z o.o.

Regulamin Konkursu, zawierający klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych, dostępny jest na stronie www.mpk.radom.pl

***

W efekcie ubiegłorocznego konkurs na nazwy/imiona dla pierwszych w Radomiu 10-ciu autobusów elektrycznych, od lipca br. pasażerów MPK wożą:

NIEDYMEK, ELEKTRYCZEK, WOLTEK, NAPRĄDEK, ISKRA, BATEREK, ENERGICZEK, AMPEREK, EKUŚ, BEZEMISJUSZ.

 

 

 


 

loader-image
Radom, PL
lip 13, 2024
25°C
bezchmurnie
Skip to content