Plik:Logo BIP uproszczone.svg – Wikimedia Polska

 

 

MZDiK: To był pracowity weekend!

Klauzula Informacyjna

dla pasażerów autobusów MPK w Radomiu Sp. z o.o.

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) informujemy, że:

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych, w postaci wizerunku zarejestrowanego przez kamery zainstalowane w niniejszym autobusie, jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Administrator), z siedzibą w Radomiu, przy ul. Wjazdowej 4, 26-600 Radom.

DANE KONTAKTOWE

W sprawach ochrony swoich danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z Panią Izabelą Remjasz – Inspektor Ochrony Danych MPK w Radomiu Sp. z o.o, pod adresem e-mail: iod@mpk.radom.pl lub telefonicznie, pod nr: (48) 38 55 200.

Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania danych

Monitoring prowadzony jest przez Administratora w związku z wykonywaniem zadania realizowanego z prawnie uzasadnionych interesów, w celu zapewnienia ochrony osób i mienia, znajdujących się
w niniejszym autobusie.

Okres, przez który dane będą przechowywane

Państwa dane osobowe, w postaci wizerunku, będą przetwarzane przez Administratora w okresie
nie dłuższym niż 30 dni, od dnia ich zarejestrowania.

Odbiorcy danych

Państwa dane mogą być przekazywane tylko uprawnionym organom państwa, prowadzącym postępowanie służbowe.

Prawa osoby, której dane dotyczą

  1. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, bądź ograniczenia przetwarzania.
  2. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora własnych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
    27 kwietnia 2016 r.
Skip to content