Plik:Logo BIP uproszczone.svg – Wikimedia Polska

 

 

MZDiK: To był pracowity weekend!

 

 

 

 

ROZWÓJ PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W RADOMIU

“Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Radomiu poprzez zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą”. 

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Priorytet 6 Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Działanie 6.1. Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.

Cel główny projektu:

Celem projektu jest zwiększenie udziału niskoemisyjnego transportu zbiorowego w Radomiu oraz poprawa jakości usług transportu publicznego wraz z ograniczeniem negatywnego wpływu transportu na środowisko.

Cele rzeczowe projektu:

  1. Zakup 9 szt. autobusów elektrycznych wraz z dwuwyjściowymi stacjami mobilnymi ładowania zajezdniowego (5 szt.);
  2. Zakup pojazdu technicznego z ładowarką mobilną;
  3. Budowa stacji szybkiego ładowania pantografowego wraz z zasileniem energetycznym.

Planowane efekty:

W wyniku projektu zakupionych zostanie i wdrożonych do eksploatacji 9 szt. autobusów elektrycznych
12 m, o łącznej pojemności 675 osób.

Nowe autobusy zastąpią najstarszy i najbardziej wyeksploatowany tabor autobusowy. Dzięki temu możliwe będzie ograniczenie emisji spalin pochodzących z transportu co wpłynie na poprawę jakości powietrza na obszarze Radomia, a zwłaszcza w ścisłym centrum miasta oraz na obszarach na których znajdują się obiekty zabytkowe. Do pozostałych celów projektu należą: dostosowanie miejskiej komunikacji publicznej do potrzeb mieszkańców oraz taboru do wymogów krajowych i unijnych norm środowiskowych i technicznych, ochrona środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem zmniejszonej emisji hałasu; poprawa komfortu podroży użytkowników; zmniejszenie awaryjności taboru oraz kosztów eksploatacji, spełnienie przez MPK wymogów Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (…).

Nowoczesne autobusy, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym niedosłyszących
i niedowidzących, wpłyną na wzrost dostępności i komfortu podróży wykonywanych publicznymi środkami transportu. Realizacja projektu wpłynie na poprawę atrakcyjności komunikacji publicznej oraz pośrednio na zwiększenie wykorzystania tej formy mobilności w podróżach wewnątrz miasta.

Wartość całkowita projektu: 27 809 070,00 PLN;

Wartość przyznanego dofinansowania: 19 160 700,00 PLN

Sygnalizowanie potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia w POIiŚ 2014-2020

Instytucja Zarządzająca POIiŚ wdrożyła i udostępniła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych. Mechanizm umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości poprzez adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl lub specjalny formularz znajdujący się na stronie internetowej: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci. Powyższe rozwiązanie przyczyni się do realizacji Programu i ułatwi zgłaszanie nadużyć, mogących mieć negatywny wpływ na jego przebieg.

Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej.

 

 

 


 

loader-image
Radom, PL
maj 29, 2024
16°C
bezchmurnie
Skip to content