Plik:Logo BIP uproszczone.svg – Wikimedia Polska

 

 

MZDiK: To był pracowity weekend!

Dane Spółki

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jednoosobową Spółką Gminy Miasta Radomia, posiadającą status tzw. podmiotu wewnętrznego.

Istnieje od 1954 roku, świadcząc usługi przewozowe mieszkańcom Radomia i okolic.
Od 2012 roku, na podstawie Umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie komunikacji miejskiej, zawartej z Gminą Miasta Radomia, obsługuje 22 radomskie linie autobusowe na 30, przewożąc rocznie blisko 30 mln pasażerów.

Poza podstawową działalnością, MPK w Radomiu realizuje, na zlecenie Gminy, przewozy osób niepełnosprawnych, a także oferuje usługi dodatkowe w zakresie: diagnostyki i serwisu pojazdów, przewozów komercyjnych, reklamy oraz sprzedaży paliw.

MPK w Radomiu Sp. z o.o.
ul. Wjazdowa 4
26 – 600 Radom
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy, KRS: 0000047499
Kapitał zakładowy 49 570 000 zł
adres

ul. Wjazdowa 4 
26-600 Radom

Centrala
Sekretariat
Dyspozytornia
Skip to content