Plik:Logo BIP uproszczone.svg – Wikimedia Polska

 

 

MZDiK: To był pracowity weekend!

Rekrutacja na stanowisko "Kierowca Autobusu"

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zatrudni kierowców autobusu.

Wymagania:

– prawo jazdy kategorii D

– świadectwo kwalifikacji zawodowej kierowcy w zakresie przewozu osób

MPK oferuje stabilne zatrudnienie na umowę o pracę oraz możliwość rozwoju zawodowego.

Oferty zawierające CV oraz list motywacyjny kandydata należy złożyć w Dziale Spraw Osobowych
i Wynagrodzeń MPK, przy ul. Wjazdowej 4 lub elektronicznie, pod adresem e-mail: praca@mpk.radom.pl. Nabór prowadzony będzie w trybie ciągłym do 31 grudnia br.

 

UWAGA!

Jeśli jest Pan/Pani zainteresowany/a, aby oferta brała udział w ww. rekrutacji, na ofercie prosimy umieścić klauzulę:

”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji
na stanowisko kierowca autobusu.”

 

Jeśli jest Pan/Pani zainteresowany/a, aby oferta brała udział również w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy na ofercie umieścić klauzulę:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji
na stanowisko kierowca autobusu oraz w przyszłych procesach rekrutacyjnych”.

 

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Radomiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Radomiu,
przy ul. Wjazdowej 4.

Dane będą przetwarzane dla potrzeb procesu rekrutacyjnego. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo  do przenoszenia danych oraz wycofania zgody. Żądanie usunięcia danych może nastąpić
w przypadkach określonych w przepisach prawa. Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych MPK w Radomiu Sp. z o.o., telefonując pod numer: (48) 38 55 200 lub pisząc
na adres mailowy: iod@mpk.radom.pl.

Udostępnione dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji
lub za Pana/Pani zgodą, do zakończenia rekrutacji przyszłych.

Skip to content